Afval of toch niet?

8 maart 2018

Onze reactie op de stelling Westfriese Weekblad: De huisvuil inzameling moet in de komende collegeperiode veranderen; scheiden aan de bron, met al die bakken, werkt gewoon niet goed genoeg. 

Oneens

Afvalscheiding moet zo veel mogelijk bij de bron plaatsvinden. Als er bewust mee wordt omgegaan, kost dit geen extra inspanning. Daarnaast werkt en woont  iedereen graag in een opgeruimde en nette woonomgeving. Daar is iedereen het mee eens. Iedereen moet er ook zijn steentje aan bijdragen. Afvalscheiding krijgt steeds meer aandacht en wordt ook steeds rendabeler.

We moeten wel toe naar een hele andere manier van denken. Waarbij we niet meer praten over  afval maar over grondstoffen. Dit betekent:. Al het “afval” dat je in huis haalt, moet we weer kunnen  hergebruiken. Grondstoffen zijn waardevol. Oud-papier, gft en plastic, blik en drinkpakken zijn als grondstof goed opnieuw te gebruiken. Hoe meer we daarvan scheiden van het restafval, hoe beter het is voor het milieu.

afval of niet?