Algemene ledenvergadering

23 november 2015

Geachte leden,

Graag nodig ik u uit voor een algemene ledenvergadering die plaats zal vinden op 25 november a.s. in ’t Kerkhuys te Spanbroek (Spanbroekerweg 37). Wij beginnen om 20.15 uur. Deze bijeenkomst wordt met name belegd om de begroting vast te stellen.

De agenda luidt als volgt:

1 Opening
2 Mededelingen van het bestuur (o.a. dat wij naarstig op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden)
3 Werkplan 2016
4 Begroting 2016
5 De fracties
6 Wat verder ter tafel komt

Met vriendelijke groet,

Bart Knobbe, secretaris