Is een groen, duurzaam en energieneutraal Opmeer in 2030 mogelijk?

27 februari 2018

 

Als de overheid de energiedoelstelling heeft om broeikasgassen(CO2) terug te dringen en  klimaatverandering af te remmen. En om de aardgas productie in Groningen te verminderen. Dan moeten we als inwoners van  Opmeer niet wegkijken. Maar bedenken wat we hier kunnen doen.

PvdA Opmeer heeft de ambitie om in 2030 een Energieneutraal, Groen en Duurzame gemeente Opmeer te zijn.

Daarvoor is een voortvarende aanpak nodig. De gemeente zal de particulieren maar zeker ook de vele verenigingen en ondernemers daarbij actief moeten ondersteunen. Dat vergt in eerste instantie een investering van iedereen, maar gaat ook snel winst opleveren.

Wat betekent dit:

  • Een duidelijke actieplan duurzaamheid en milieu.
  • Nieuwbouwwoningen worden volgens een duurzaam concept gebouwd.
  • Bestaande bouw wordt verduurzaamt.
  • Asbest en vervuiling wordt voortvarend bij de bron aangepakt.
  • En we stimuleren burgers en bedrijven om met innovatieve ideeën te komen.

PvdA is op zoek meer ideeën  hoe we kunnen werken aan een Groen, Energieneutraal en Duurzaam Opmeer in 2030.  Wil je mee doen? Mail naar pvda.opmeer@gmail.com .

Niko de Groot, PvdA Opmeer