Ik kies voor een zorgzame buurt en kern.

27 februari 2018

Meerdere jaren  heb ik me actief ingezet als (plaatsvervangend) voorzitter voor de WMo-adviesraad en later de Adviesraad Sociaal Domein in Opmeer. (ASDO).Belangrijk werk omdat een belangrijk deel van de zorg in handen is bij de gemeente gelegd. Een belangrijke adviestaak vanuit de cliënten en burgers naar de gemeente om de individuele zorgvraag centraal staat te zetten. Ik hoop dat snel nieuwe mensen actief willen zijn voor de ASDO. (zie www.adviesraadsociaaldomeinopmeer.nl

Zelf heb ik na 11 jaar actief te zijn binnen de ASDO –  gekozen om vanuit de PvdA verder te  werken aan een meer eigentijdse gemeentelijk zorgbeleid in Opmeer. Voor een beleid waarbij de zorg voor de mensen  echt centraal staat. Om dit te realiseren is lef nodig.

Mijn kernpunten daar voor zijn:

  • het omzien naar elkaar is een van de kernwaarden.
  • Niet de zorginstelling maar de burger staat centraal.
  • Deze zorg moet te vinden zijn in de directe leefomgeving.
  • burgers nemen hierin zelf een actievere rol.
  • De ( brede) wijksteunpunten De Schakel, Lindenhof en Theresiahuis hebben een belangrijke nieuwe taak daarbij voor de ontmoeting en zorg voor jong en ouderen.
  • Als we zorgvragen niet op dorpskern niveau kunnen in lossen, gaan we op maat op zoek naar oplossingen buiten de gemeentegrens .Maar dat moet een uitzondering zijn.

Ik ben zeer geïnteresseerd naar de ideeën die mensen hierover hebben, deel ze met ons. zodat het zorg hebben van en voor ons allen wordt.

Andre Martherus, nummer 3 PvdA Opmeer

pvda.opmeer@gmail.com