Pitch Mabel de Groot tijdens informatiebijeenkomst over de gemeenteraad

19 februari 2017

Goedenavond allemaal, Allemaal hartelijk dank voor uw komst! Mijn naam is Mabel de Groot, Ik zit namens de PvdA in de gemeenteraad. De PvdA is de enige echte progressieve partij in deze gemeente. Wij staan voor jullie belang, onze jeugd en jongeren, onze ouderen en voor alle inwoners in alle kernen We staan voor een sterke sociale samenhang. Jullie belang.

Ik ben op de kieslijst van de PvdA gekomen omdat ik gevraagd ben. En ik heb ja gezegd omdat ik van mensen houd en begaan ben met hun zorgen.  Als moeder van 3 opgroeiende kinderen, als dochter, als doktersassistente. Ik zie en hoor veel, kortom, ik houd van mensen. Daarom heb ik gekozen om me verkiesbaar te stellen. Doordat ik gekozen ben heb ik een zetel in de raad. Daar ben ik degene die op mij gestemd hebben uiteraard dankbaar voor! Ik voel mezelf iemand met idealen en voor mijn overtuigingen ik wil knokken, ik wil me ergens hard voor maken, ik ben iemand die niet alleen maar op de barricades staat, maar iemand die een doener is.

Los van alles wat er gaande is op dit moment in deze gemeente zijn er voor mij een aantal zaken die er bovenuit springen. Deze gaan jullie allemaal persoonlijk aan.

  • Burgerparticipatie, Als het om jouw buurt gaat, hoe kan je als burger meer betrokken worden? We willen graag dat er meer mensen zich betrokken voelen en ook zijn bij jouw buurt en leefomgeving.
  • Ruimte: aandacht voor goede woningen voor alle bewoners; en ook aandacht voor milieu en duurzaamheid.
  • De zorg dicht bij de mensen: De gemeente is nu verantwoordelijk voor de jeugdhulp en de WMO. Een behoorlijke opgave, waar ik me best zorgen over maak en me voor inzet om voor iedereen goed te kunnen zorgen en waar we als partij zeer veel aandacht voor hebben.

Helaas zijn mensen moeilijk te motiveren of te activeren om actief te worden voor de gemeente, voor de politiek. Dat geldt voor alle andere partijen in deze gemeente. Uiteraard ook voor de PvdA. Daarom zijn wij blij dat u naar deze avond gekomen bent.Hoe komt dit nou?

Ik zie dat we hier in Opmeer in de gemeente dingen kunnen afwegen en besluiten.Dat doen we met de PvdA fractie, we voelen ons betrokken, we willen streven naar een sociale en solidaire gemeenschap. Bent ú zich bewust wat het belang van de gemeenteraad is? Het is juist de gemeenteraad die uiteindelijk een besluit neemt. Met een grote groep mensen hebben we de voorstellen gelezen, bestudeerd, besproken in de fractie, in de commissie, weer in de fractie, en uiteindelijk in de raad. Daarom is het zo belangrijk dat er ook weer nieuwe mensen bij komen, die met hun achtergronden en levenswijsheden met elkaar overleggen en besluiten nemen.

Dat doen wij ook met de PvdA fractie.Daarom zoeken we mensen die betrokken, sociaal en bevlogen zijn. Mensen die zich willen inzetten voor de gemeenteraad om de juiste besluiten te kunnen nemen. Besluiten die er voor zorgen dat onze gemeente sociaal, solidair en medemenselijk blijft. Dus ik zou zeggen, sluit u aan bij een van de fracties en wordt actief. En dat mag uiteraard bij de PvdA

Als u dat doet dan zorgen wij er samen met de andere partijen voor dat onze gemeente Opmeer een gemeente is waar we goed kunnen wonen, werken en leven. Als u actief wordt bij de PvdA is het zeker; “wij” begint hier, nu. Ik vraag u, zo ben ik ook begonnen. Kom erbij..Mabel de Groot