Van Gas los?

4 juni 2018

Van het gas los

 

Er gebeurt als raadslid veel wat niet altijd in beeld is. Zo ga je regelmatig op bezoek om je te laten informeren. Zo waren er de afgelopen weken verschillende bijeenkomsten met hetzelfde onderwerp,  namelijk de Energietransitie of in simpele woorden samengevat: voor 2050 moet elk huis van het gas.

In een inspirerende lezing bij het RUD (regionale milieudienst) in Hoorn schetsteoud-PvdA-fractieleider Diederik Samsom,  een van de voorzitters van de Energietransitie-opgave namens het kabinet, de grote consequenties van landelijke opgave om de klimaatsverandering te beperken en de sluiting van de Groninger gasvelden in Groningen.

Dit alles heeft het grote gevolgen, ook voor de bewoners in Opmeer. Te beginnen al vanaf 1 juli wanneer er geen gasaansluiting meer hoeft te komen in nieuwbouwwoningen. Vervolgens hebben we de komende 10 jaar de opgave om zeker 50% van de bestaande (huur)woningen te verduurzamen. Per wijk, per straat zal gekeken moeten worden hoe dit het beste kan. Moet jouw huis in de toekomst volledig elektrisch (zonnecollectoren, warmtepompen, elektrisch koken) of moeten we een collectieve warmtecentrale bouwen in de gemeente of toch nog  (groene) gas houden

afval of niet?   .

Bij het bezoek aan de afvalverwerkingscentrale in Alkmaar werd verder ingegaan op deze opgave. Het HVC is niet alleen meer een “simpele” afvalbedrijf, maar werkt aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld om de CO2 te verminderen of de afvalscheiding te optimaliseren. Het heeft verder een groot windpark op de Noordzee en zoekt geothermisch warmtewaterputten in de grond. Belangrijk ook de opgave om de komende jaren minder afval te produceren, minder plastic te gebruiken en meer te recyclen.

En dan een vergadering over de start van de gemeentelijke woonvisie, waarbij het gaat om welk type huizen we moeten bouwen in de gemeente: meer starterswoningen, eengezinswoningen of liever meer levensloopbestendige woningen? Maar ook in de gemeentelijke woonvisie extra aandacht moeten komen voor de verduurzaming van de woningen, een belangrijk thema de komende jaren dus.

 

Wij willen als PvdA de komende vier jaar als een positieve, kritisch opbouwende partij al deze thema’s verder mee helpen op de kaart te zetten.

Wilt je hierover met ons mee praten, mail me dan gerust.

 

PvdA Opmeer, Niko de Groot. ndegrootpvda@gmail.com