Zorg dat Aartswoud een vitale dorpskern blijft

8 maart 2018

Zorg dat Aartswoud een vitale dorpskern blijft

Allereerst onze waardering voor goede werk van Dorpsraad Aartswoud. Aartswoud is en blijft een mooi dorp. De sociale cohesie binnen Aartswoud , de drempel om  hulp bij de buren te vragen is er nog sterk.  Dat moeten we blijven koesteren door:

Vitale verbinding: Belangrijke verbindingen voor Aartswoud zijn AGSV, café De Stompe Toren en basisschool De Dubbele Punt. Wij zullen er als PvdA  alles er aan doen  – wat in onze mogelijkheden ligt – om deze te behouden. Een belangrijk speerpunt .

Geluidsoverlast: De gemeente Opmeer  moet – liefst  samen met de dorpsraad – krachtig handelen om de dreigende geluidsoverlast bij  komst van motorcrossbaan en  de aanvliegroute Lelystad  Airport te voorkomen.

Buurtbus: Wij willen behoud  van de buurtbus naar Opmeer op dinsdag om te zorgen dat  oudere bewoners en bewoners met een beperking  er even uit kunnen voor de wekelijkse boodschappen en bibliotheek.

Verkeersveiligheid: De kruising met de Westfriesedijk wordt in 2019 verbeterd, Verder moeten we optreden tegen  hardrijdende verkeer in Aartswoud:  bewust wording en regelmatig bekeuren via de mobiele snelheidsbord  en controles van politie is nodig.

Woningbouw: En tenslotte de wens voor (kleinschalige) huur of koopwoningen.  We weten dat dit moeilijk punt is. Door provinciale regelgeving er weinig mogelijk is. Daarom moeten we creatief zijn . We willen als PvdA samen met de dorpsraad actief zoeken naar mogelijkheden. Mogelijke  opties:  Het starten van een CPO-jongerenproject zoals in De Weere; kijken naar splitsing van grote huizen of boerderijen , etc.

Samen met en voor de burger: PvdA kiest voor vier vitale kernen in Opmeer, waaronder  in Aartswoud. Samen met de inwoners . Samen met de dorpsraad: Groen, sociaal en met elkaar.