PvdA zeer kritisch over gemeentebegroting 2019 Opmeer

23 november 2018

Op 8 november werd de gemeentebegroting 2019 besproken in de gemeenteraad .  Een begroting die voor de PvdA-fractie Opmeer onwaardig is. Waar de gemeente de afgelopen jaren met een degelijke en positief sluitende begroting komt. Kwam het huidige college nu met negatief resultaat van € 150.000 per komende drie jaar Terwijl er ook nog eens 250.000 wordt gehaald uit het woningbedrijf en  750.000  uit andere  reserves.

Kortom ruim 1 miljoen per jaar negatief per jaar en vermindering reserves per jaar ! Ja je kan zeggen dat de gemeente Opmeer  door de goede reserve-positie –met veel moeite opgebouwd de afgelopen jaren. Maar zoals het huidige college en coalitie van plan zijn dit structurele tekort wensen op te lossen, is voor ons een onverantwoorde hypotheek op langere termijn .

Ik noem de twee belangrijkste: Het IKC en de steeds toenemende kosten Jeugdhulp & Veilig Thuis.

Wat betreft het IKC: er zal de komende weken gestart worden met een burgerparticipatie-traject over de nieuwe locaties van de  IKC: (ook wel nieuwbouw brede basisscholen) in Hoogwoud én Spanbroek/Opmeer.  We hopen dat er veel mensen de twee bijeenkomsten zullen bezoeken. Dat in Hoogwoud de locatie zo kan worden geschoven dat de natuurvijver wordt behouden. En dat er in Spanbroek/Opmeer voor de IKC-school met voldoende draagvlak op financiële en inhoudelijke gronden een goede locatie gekozen wordt.

Zorgpunt voor ons blijft  een mogelijk stijging van de bouwkosten van beide IKC-scholen.

Wat betreft de jeugdhulp zien we in 2018 een overschrijding van het gemeentelijk budget van met zeker 6 ton!! We vinden dat iedere kind recht heeft op de zorg die nodig is. Maar ook Veilig Thuis de hulp die geboden wordt aan zij die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zal extra kosten met zich mee brengen. Deze toen nemende kosten baart ons grote zorgen, als PvdA fractie willen wij daar greep op krijgen. Zo hebben we een groot aantal vragen over de regionale aanbestedingen van de jeugdhulp.

Onze reactie 1e termijn gemeentebegroting 2019  : PvdA Opmeer – reactie 1e termijn behandeling gemeentebegroting 2019

Heeft u ook vragen over de IKC en de jeugdhulp; of wilt u ervaring over de te verlenen zorg met ons delen. Mail me gerust: ndegrootpvda@gmail.com.

Niko de Groot, PvdA Opmeer