Niko de Groot

Nr 1: Lijsttrekker, gemeenteraadslid en Lid commissie Samenleving

Nr. 1: Lijsttrekker PvdA voor gemeenteraadsverkiezingen

Ik ben geboren en (grotendeels) getogen in de gemeente Opmeer en woon al ruim 25  jaar met mijn vrouw in Hoogwoud. Mijn grootste hobby’s zijn sociaal werk, cultuur schaatsen en fietsen. Elk jaar verheug ik me naar de zomer als ik ergens in Europa samen met mijn vrouw een bijzondere route fiets.

Ik werk als zelfstandig adviseur jeugdbeleid, jongerenwerk en maatschappelijk vragen bij gemeenten en welzijnsinstellingen. Mijn grootste expertise ligt op het Sociaal Domein, met name op het gebied van jeugdbeleid, jongerenwerk en jeugdzorg. Maar zeker ook het adviseren van dorpsraden, de WMO , passend onderwijs en de participatiewet. Terreinen waar de komende jaren veel op de gemeente afkomt en waarvoor mijn expertise voor de fractie dus goed bruikbaar is.

Ik ben al lange tijd actief binnen de PvdA-fractie Opmeer. Eerst een aantal jaren als fractie-assistent. Vanaf februari 2017 ben ik weer raadslid. Daarbij vertegenwoordig ik de PvdA in de commissie  Samenlevingszaken.

De komende vier jaar wil ik me vooral inzetten voor een groen, sociaal, betrokken en duurzaam Opmeer.

Duurzaam in de vorm van meer doen aan milieu en energiebesparing. Energiearme woningen én meer voorlichting naar bewoners hoe zij mee kunnen helpen energie te besparen.

De huidige participatiesamenleving vraagt om betrokken burgers. Succesvolle burgerparticipatie vraagt een open houding van gemeenteraadsleden. Ik wil mij ook de komende jaren hard maken om de dorpsraden én vooral ook de burgers zelf nog beter te betrekken bij het gemeentebeleid.